Tražilica


Postanak 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 14,1U vrijeme Amrafela, kralja šinearskog, Arioka, kralja elasarskog, Kedorlaomera, kralja elamskog, i Tidala, kralja gojimskoga.
Postanak 14,2Dogodi se, da se ovi zaratiše s Berom kraljem sodomskim, Biršom, kraljem gomorskim, sa Šinabom, kraljem adminskim, sa Šemeberom, kraljem seboimskim i s kraljem u Beli, to jest u Soaru.
Postanak 14,3Svi se oni skupiše u dolini sidonskoj, gdje je Slano more.
Postanak 14,4Dvanaest godina bili su podložni Kedorlaomeru, ali se u trinaestoj odmetnuše.
Postanak 14,5A u četrnaestoj godini dođe Kedorlaomer i kraljevi, što su bili s njim, i poraziše Refaime u Aštarot Karnaimu, Zuzime u Hamu, Emime u ravnici kod Kirjatajimu,
Postanak 14,6I Horeje na gorama seirskim sve do El Parana, što leži na kraju pustinje.
Postanak 14,7Potom se vratiše i dođoše u En Mišpat, to jest Kadeš, i poraziše svu zemlju Amalečana i Amorejaca, što su prebivali u Hazezon Tamaru.
Postanak 14,8Tada izađoše kralj sodomski, kralj gomorski, kralj admonski, kralj seboimski i kralj u Bali, to jest u Soaru, i postaviše se u boj proti njih u dolini sidimskoj,
Postanak 14,9Proti Kedorlaomeru, kralju elamskom, Tidalu, kralju gojimskom, Amrafelu, kralju šinearskom, i Arioku, kralju elasarskom: četiri kralja proti petorice.
Postanak 14,10A u dolini sidimskoj bilo je mnogo jama, iz kojih se vadila smola. I kad su se kraljevi sodomski i gomorski dali u bijeg, popadoše u njih; ostali pobjegoše u gore.
Postanak 14,11Tada oni uzeše sa sobom sve blago Sodome i Gomore i svu hranu njihovu, pa otidoše.
Postanak 14,12Uzeše i Lota, sina brata Abramova, i blago njegovo i otidoše; on se je naime bio nastanio u Sodomi.
Postanak 14,13A dođe jedan, koji je bio utekao, i javi Abramu, Hebreju, koji je prebivao tada kod hrasta Mamre Amorejca, brata Eškolova i Anerova, koji su bili u savezu s Abramom.
Postanak 14,14A kad je čuo Abram, da su brata njegova zarobili i odveli, naoruža sluge svoje prokušane, trista i osamnaest ljudi, koji se rodiše u njegovoj kući, i pođe za njima u potjeru do Dana.
Postanak 14,15Noću razredi svoje ljude, udari na njih sa slugama svojim, razbi ih, i tjerao ih je do Hobe, koja leži sjeverno od Damaska.
Postanak 14,16Tako povrati natrag sve blago, i Lota, brata svojega, i njegovo blago povrati zajedno sa ženama i ostalim ljudima.
Postanak 14,17A kad se vraćao iza pobjede nad Kedorlaomerom i kraljevima, što su bili s njim u savezu, izađe mu u susret kralj sodomski u dolinu Šave, to jest, dolinu kraljevsku.
Postanak 14,18I Melkizedek, kralj salemski, donese kruh i vino, on je bio svećenik Boga svevišnjega;
Postanak 14,19I blagoslovi Abrama i reče: "Blagoslovljen da si, Abrame, od Boga svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje!
Postanak 14,20I neka je slavljen Bog svevišnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje!" Abram mu dade desetinu od svega.
Postanak 14,21A kralj sodomski reče Abramu: "Daj meni samo ljude, a blago zadrži za sebe!"
Postanak 14,22Ali Abram odgovori kralju sodomskomu: "Dižem ruku svoju Gospodu, Bogu Svevišnjemu, Stvoritelju neba i zemlje i zaklinjem se:
Postanak 14,23Ni konca, ni remena od obuće, ništa od svega, što je tvoje, ne uzimam, da ne rekneš: 'Ja sam obogatio Abrama'.
Postanak 14,24Ja neću ništa osim ono, što su pojeli momci, i dio ljudima, što su išli s menom, Aneru, Eškolu i Mamreu. Oni neka uzmu svoj dio!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje