Tražilica


Postanak 26. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 26,1Nasta u zemlji glad, druga negoli ona prijašnja, što je bila za vremena Abrahamova. Tada Izak otide k filistejskom kralju Abimeleku u Geraru.
Postanak 26,2Tada mu se javi Gospod i reče: "Ne silazi u Egipat; boravi u zemlji za koju ću ti reći!
Postanak 26,3Boravi kao gost u ovoj zemlji, i ja ću biti s tobom i blagoslovit ću te; jer ću tebi i potomstvu tvojemu dati sve zemlje ove i tako ispuniti zakletvu, kojom sam se zakleo ocu tvojemu Abrahamu.
Postanak 26,4Umnoži ću potomke tvoje tako mnogobrojno kao zvijezde na nebu; sve zemlje ove dat ću potomcima tvojim, i u potomstvu tvojem bit će blagoslovljeni svi narodi na zemlji;
Postanak 26,5Zato što je Abraham slušao glas moj i držao zapovijed moju, naredbe, propise i zakone moje."
Postanak 26,6I tako osta Izak u Gerari.
Postanak 26,7A kad su stanovnici mjesta pitali za ženu njegovu, reče: "Sestra mi je." Jer se je bojao reći: "Žena mi je", mislio je: "Mogli bi me inače, stanovnici mjesta ubiti zbog Rebeke, jer je lijepa."
Postanak 26,8Kad je tamo dulje vremena boravio, dogodi se, te kralj filistejski Abimelek pogleda kroz prozor i vidje, kako Izak miluje ženu svoju Rebeku.
Postanak 26,9Tada dozva Abimelek Izaka i reče: "Eto, ona je zacijelo žena tvoja. Kako si mogao reći da ti je sestra?" Izak mu odgovori: "Mislio sam, da bih inače morao umrijeti zbog nje."
Postanak 26,10Abimelek reče: "Što si nam to učinio? Kako je lako mogao tko od naroda primaći se ženi tvojoj, i tako bi ti navukao na nas krivnju."
Postanak 26,11I zapovjedi Abimelek svemu narodu: "Tko se dotakne ovoga čovjeka ili žene njegove, kaznit će se smrću!"
Postanak 26,12Tada Izak zasija u onoj zemlji i požanje u onoj godini stostruko, jer ga Bog blagoslovi.
Postanak 26,13Tako posta čovjek bogat i sve bogatiji, dok postade neizmjerno bogat.
Postanak 26,14Imao je stada ovaca i goveda i mnogo služinčadi, tako da su mu Filisteji postali zavidni.
Postanak 26,15Zato sve studence, što ih bjehu iskopale sluge oca njegova za života oca njegova Abrahama, zasuše i zemljom napuniše.
Postanak 26,16A Abimelek reče Izaku: "Idi od nas, jer si nam ti postao previše moćan."
Postanak 26,17Tako otide Izak odanle, razape šator svoj u dolini gerarskoj i ostade ondje.
Postanak 26,18Nato Izak opet iskopa studence, što su ih bili iskopali za života oca njegova Abrahama, a Filisteji ih poslije smrti Abrahamove zasuli, i dade im ista imena, što im ih bio dao otac njegov.
Postanak 26,19Sluge Izakove kopale su u dolini i nađoše tamo studenac sa tekućom vodom.
Postanak 26,20Ali se posvadiše pastiri gerarski s pastirima Izakovim, jer su tvrdili: "Naša je voda!" Zato on nazva studenac Esek, jer su se tamo bili posvadili s njim.
Postanak 26,21Potom iskopaše drugi studenac; pa se i radi njega posvadiše; zato ga on nazva Sitna.
Postanak 26,22Tada otide odatle dalje i iskopa opet studenac. Oko njega nije bilo svađe, pa ga nazva on Rehobot rekavši: "Sad nam Gospod odredi slobodan prostor, da se možemo raširiti u zemlji."
Postanak 26,23Odatle otide gore u Beer-Šebu.
Postanak 26,24U onoj noći javi mu se Gospod i reče: "Ja sam Bog oca tvojega Abrahama. Ne boj se, jer ja sam s tobom i blagoslovit ću tebe i umnožit ću potomstvo tvoje zbog sluge svojega Abrahama."
Postanak 26,25On načini ondje žrtvenik, prizva ime Gospodnje i razape šator svoj, a sluge Izakove iskopaše ondje studenac.
Postanak 26,26Tada dođe k njemu Abimelek iz Gerare s pouzdanikom svojim Ahuzatom i s poglavicom svoje vojske Fikolom.
Postanak 26,27Izak ih upita: "Zašto dođoste k meni, kad mrzite na me i otjeraste me od sebe?"
Postanak 26,28Oni odgovoriše: "Vidjesmo na svoje oči, da je Gospod s tobom. Stoga mislimo, da treba pod zakletvom sklopiti ugovor između nas i tebe. Mi hoćemo da sklopimo ugovor s tobom.
Postanak 26,29Ti da nama ne činiš nikakva zla kao što se mi tebe ne dotakosmo, nego ti samo dobro činismo i pustismo te da ideš u miru. Ti si eto blagoslovljen od Gospoda!"
Postanak 26,30Tada im on spremi gozbu, i oni su jeli i pili.
Postanak 26,31Drugo jutro rano zakleše se jedan drugome. Tada ih otpusti Izak, i oni otidoše od njega u miru.
Postanak 26,32Isti dan dođoše sluge Izakove i pripovjediše mu za studenac, što su ga bili iskopali: "Nađosmo vodu."
Postanak 26,33On, ga nazva Šiba. Zato se zove grad sve do dana današnjega Beeršeba.
Postanak 26,34Kad bi Ezavu četrdeset godina, uze za ženu Juditu, kćer Hiteja Beerija, i Basematu, kćer Hiteja Elona.
Postanak 26,35Obadvije su zadavale mnogo jada Izaku i Rebeki.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje